دریافت جایزه 20 هزار تومانی

بعداز ارسال تصاویر به مبل فریازان شما یک شارژ 20 هزار تومانی (متناسب با سیم کارت ) خود دریافت خواهید کرد

2- ارسال تصاویر

ارسال تصاویر گرفته شده در داخل منزل شما برای مبل فریازان

1- گرفتن عکس از محصولات

گرفتن 5 عکس با کیفیت  از محصول خریداری شده از مبل فریازان