شرایط ضمانت :

همه محصولات مبل فریازان به مدت 3 سال تضمین می شود به معنای این که هرگونه مشکل احتمالی، به صورت رایگان رفع می شود.
رنگ، چوب و فوم های مصرفی مشمول تضمین 3 ساله می شوند. بارچه مبلمان به دلیل انتخاب مشتری شامل ضمانت نمی شود.