لطفا توجه داشته باشید که پارچه های مبل فریازان فقط برای سفارش مشتریان مبلمان می باشد . و هیچگونه فروش پارچه در مبل فریازان انجام نخواهد شد

(لطفا برای خرید پارچه تماس گرفته نشود)

پارچه

تصاویر زیر با کیفیت بالا می باشد لطفا اول تصویر را دانلود وسپس بر روی تصویر زوم نمایید تا با کیفیت بالا قابل مشاهده باشد

IMG_9366 IMG_9374 IMG_9375

لطفا توجه داشته باشید که پارچه های مبل فریازان فقط برای سفارش مشتریان مبلمان می باشد . و هیچگونه فروش پارچه در مبل فریازان انجام نخواهد شد

(لطفا برای خرید پارچه تماس گرفته نشود)

لطفا توجه داشته باشید که پارچه های مبل فریازان فقط برای سفارش مشتریان مبلمان می باشد . و هیچگونه فروش پارچه در مبل فریازان انجام نخواهد شد

(لطفا برای خرید پارچه تماس گرفته نشود)