نوشته‌ها

ورق طلا

ورق طلا

مبل وانواع رنگ بندی ها

ورق طلا : لایه ای همانند زرورق میباشد برروی سطح با چسب چسبیده می شود

و بجای رنگ استفاده میشود , براقیت ودرخشنگی خیلی بالا تری نسبت به رنگ طلایی دارد

از نظر قیمت برای رنگ روی مبلمان هزینه دو برابر خواهد داشت

نسبت به رنگ از ظرافت بیشتری برخوردار میباشد وخیلی هم حساس تر نسبت به رنگ میباشد بیش‌تر بخوانید